2014 m. vasario 17 d.

Tautininkų sąjungos principų analizė

Čia kada VRK turėjo spręsti, ar leisti rengti referendumą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos ir įstojimo į Eurazijos muitų sąjungą [1]. Bet paskui sprendimą atidėjo [2]. Pokalbiuose su pora tiesiogiai nesusijusiais referendumo parašų rinkėjais, man pačiam yra tekę išgirsti pusę lūpų prasitartą mintį, kad jų galutinis tikslas yra pabėgti iš ES. Ir taip – aš pažįstu tokių žmonių, kurie priversti keltis, nes juose yra tas ąžuolas.

Tokių žmonių turėtumėte pažinoti ir jūs, net tie lunatikai sugebėjo surinkti apie 300 000 parašų. Taigi, aš darau prielaidą, kad Lietuvoje yra bent jau 10% žmonių, kuriems nepatinka Europos Sąjunga. Ir jų neveikia jokie argumentai (Pvz.: kad lietuviai dažniausiai eksportuoja į ES, o ne į ką nors kitą [3]). 3e5 parašų yra daug. O aš per mažai žinau apie tuos 10% lietuvių. Aš juos kartais kur nors susitinku ir kartais su jais bendrauju (Gi statistiškai, kas dešimtas sutiktas Lietuvos pilietis yra pasirašęs). Aš stengiuosi su jais bendrauti tik žemiškais klausimais. Bet jie visada nori kalbėti apie visokius pavojus ir supuvusius vakarus. O tada būna sunku, nes jie gana greitai išsitraukia kozerines kortas: "Kaip tai tau jokio skirtumo? Tai tu ne prieš tuos gėjus? Tai gal tu pats pyderas?!", "ES mes reikalingi, kaip nauja rinka. Ir ES mus išnaudoja ir iš mūsų daug uždirba", "Vanduo dega". Ir tik spėk atsimušinėti.

Tai nutariau eiti ir pasiaiškinti, kas per tokie yra vieni iš pagrindinių referendumo veikėjų – tautininkų sąjunga (toliau tekste bus naudojamas SS trumpinys. TS naudoti negaliu nes Lietuvos politikoje tai įprastas trumpinys Tėvynės Sąjungai. O raidė S yra artimiausia priebalsė priebalsei T. Taigi SS). Taigi, nuėjau į jų oficialų puslapį. Ir nutariau paskaitinėti oficialius jų principus. Tuos, kurie gražiai sutvarkyti, tvarkingai suredaguoti ir nugludinti visi aštrūs kampai (Nepalikta jokių "Tai tu Gal pats pyderas?!").

Taigi:

http://www.tautininkusajunga.lt/lt/principai.html 

(Toliau ištraukinėsiu paskirus sakinius ir/ar paskiras pastraipas ir kabinėsiuosi dėl kabinėjimosi. Kitaip tariant – analizuosiu ir interpretuosiu)

Jų skyrius: "Tautos gerovė"
Tačiau toks visuomenės susiskaldymas negali būti įveiktas vien labdaros sistemų plėtra.
Kažkaip užkliuvo man tas visuomenės susiskaldymas. Ir čia ne vien SS (Nu gerai, gerai – "SS" kaip trumpinio naudojimas yra labai pigus triukas. Daugiau jo nenaudosiu) klišė. Visi ją naudoja. Visi kažkaip sutinka, kad yra visuomenės susiskaldymas, bet dar niekad negirdėjau, ką jis konkrečiai reiškia. Įtariu Sovietų Sąjungoje nebuvo visuomenės susiskaldymo. Tai tarsi visuomenės susiskaldymas reiškia individo laisvės buvimą? Bet čia mano nukrypimas nuo temos. Atgal.

"negali būti įveiktas vien labdaros plėtra". Kas reiškia, kad jie siūlo plėsti labdarą. Kas yra labdaros plėtra? Labdaros plėtra yra didesnės socialinės išmokos privataus sektoriaus darbuotojų arba ateities žmonių (valstybės skola) sąskaita. Kas pas tautininkus papildomai eina prie labdaros plėtros?
Reikalinga kryptinga ekonominė politika: viešos investicijos į sudėtingų energetikos uždavinių sprendimą, tolygią regionų plėtrą ir kt
Čia aš intepretuočiau, kad tautininkai yra už atominės elektrinės statybą, bet turbūt aš nekoks interpretatorius.
Europos Sąjungos fondų bei kita tarptautinė parama struktūrinei visuomenės ir ūkio pertvarkai turi būti nukreipta pirmiausia tokiems ilgalaikiams tikslams finansuoti.
Kas man sako, kad tautininkai bent jau patinka ES fondų pinigai. Bent jau tiek.

Jų skyrius: "Nacionalinių interesų pirmenybė"
Kiekvienas Lietuvos pilietis turi būti lojalus ne „Briuseliui“ ar „Kremliui“, bet tik savo šaliai.
ES netiesiogiai lygina su Sovietų Sąjunga. Gana įprastas triukas.
Tautininkai priešinasi numatomam Lietuvos pinigų panaikinimui, nes Tauta tokių įgaliojimų valdžiai nesuteikė.
Tautininkai bijo ir nenori Euro. Aš nesu didelis konstitucijos žinovas, bet tikriausiai tauta valdžiai nesuteikė įgaliojimų tuos litus sukurti. Nes Konstitucija priimata 1992, o Litas įvestas 1993.
Tauta referendumu pritarė stojimui į Europos Sąjungą, todėl mes gerbiame šį pasirinkimą. Bet Tautos gerovės vardan liksime nuoseklūs „eurokritikai“
Tautininkai teigia, kad jie yra eurokritikai kabutėse. Tačiau visame skyriuje jie vis dėl to kalba kaip tikri eurokritikai ir visai nekabutėse. Skyrius yra baigiamas svarbiausia ir geriausią reklamą darančia eurokritika, kuri deja puikiai veikia. Įdomu kiek žmoniu iš tų 3e5 pasirašė už referendumą vien dėl to, kad bijo lesbiečių ir gėjų.
Neprivalome strimgalviais pulti ir aklai įgyvendinti įvairias idėjas ar formas, kurios madingos nūdienos Europoje
...
Gerbdami kitų šalių ar tautų pasirinkimą, mes turime ryžtingai atmesti mums peršamas svetimybes, ypač jeigu jos silpnina ar gali susilpninti mūsų Tautą.
...
Tautininkams, remiantiems tvirtą šeimą ir sveiką gyvenimo būdą, nepriimtina homoseksualizmo propaganda ir vienos lyties asmenų santuokų įteisinimas
Įdomu, kad jie sveiką gyvenimo būdą laiko homoseksualumo priešingybe. Tarsi, blogas miego rėžimas, prasta dieta ir prasta fizinė forma yra kažkokie tik lezbietėms būdingi požymiai.

Iš kitos pusės reikia pripažinti, kad jie gudriai čia naudoja "homoseksualizmo propaganda", o ne "homoseksualizmas".

Jų skyrius: Tautiškumas ir kultūra
Todėl valstybė turi reikšmingai investuoti į tautinių papročių puoselėjimą ir tautinės savimonės bei saviraiškos ugdymą.
Vėl turi investuoti. Labai jau mėgsta tautininkai leisti valstybinius pinigus.
Kultūros reiškinių negalima traktuoti pagal komercinės veiklos kriterijus. Būtina atsižvelgti į tai, kad net ir komercinį aspektą turinti kultūrinė veikla nėra tokia pelninga kaip išimtinai komercinė veikla
Kas yra išimtinai komercinė veikla? Kas čia per mintis?! Gi jeigu pardavinėji kefyrą, tai tavo veikla nėra grynai komercinė. Nes veikloje dar dalyvauja ir karvės. Tai automatiškai valstybė turi remti kefyro gamintojus, nes jie irgi vykdo neišimtinai komercinę veiklą.

Čia aš įžvelgiu ataką prieš verslą. Maždaug: "Aš nesuprantu, ką jie daro.  Reiškia jie nieko gero nedaro, o užsiima išimtinai komercine veikla. Ir dėl to paprasti žmonės negali turėti oraus gyvenimo, nors ir atrado ažuolą savyje".
Tačiau gali būti neskausmingai atsisakyta „fejerverkinės“, komercinės, eksperimentinės kultūros rėmimo, paliekant tai privačiai iniciatyvai.
Eksperimentinės kultūros tai tautininkai nerems. Nereikia jiems nieko naujo. Jie sutinka mokėti pinigus tik tiems, kurie kurs tik tai, kas jau buvo sukurta.

Man jau pakankama bėda yra ta, kad iš vis bus remiama valstybės pinigais. Bet didžiausia bėda, kad tautininkai mano turį pakankamai kultūrinės kompetencijos nuspręsti, kas vertas paramos, o kas ne. Tas nėra taip blogai kaip, kad kai politikai pradeda spręsti istorikų klausimus. Bet vistiek.

Jų skyrius: Nepakantumas korupcijai
Deklaruodami savo turtą ir pajamas piliečiai ir kiti Lietuvoje gyvenantys asmenys turi nurodyti turimo turto šaltinius bei jų legalumą. Iškreipta turtinė gyventojų pajamų diferenciacija nesuderinama su socialiniu teisingumu.

Dėl to turi būti parengtos ir įgyvendintos priemonės, mažinančios korupciją.
Vajezau. Pirmas sakinys apie didijį brolį. Antras iš vis. Socialinis teisigumas anot tautininkų yra tik tada kai visi vienodai uždirba. Ir vienintelis paaiškinimas, kodėl vieni uždirba daugiau už kitus yra korupcija. Jeigu korupcijos nebūtų – visi uždirbų vienodai.
Teisėsaugos darbuotojams, ypač žemesnės grandies būtina taikyti plačią socialinių garantijų sistemą – socialinis (valdiškas) būstas lengvatinėmis sąlygomis, kuris lieka darbuotojui nuosavybės teise, garbingai baigus tarnybą ir netenkamas, pašalinus iš tarnybos; valstybės apmokamas gydymas, galbūt net šeimos nariams, ir kt
O kur dingo socialinis teisingumas tiems valstybinių įstaigų darbuotojams, kurie nedėvi uniformų? Ar čia tik keistas sutapimas, kad tautininkai labai mėgsta uniformas (ale karines) ir jų principuose yra išskirtinės sąlygos būtent teisėsaugos darbuotojams?
Turi būtina sugriežtintos bausmės už kriminalinius ir ekonominius nusikaltimus, už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, korupciją, kyšininkavimą, kontrabandą, už bet kokį asmens ar turto prievartavimą, už narkotikų platinimą, ypač jaunimui.
...
Įkalintieji turi būti įdarbinami, kad gautas atlyginimas, atskaičius įkalinimo išlaidas, būtų pagrindas greitesnei išėjusiųjų į laisvę reintegracijai į visuomenę.
Reikia pripažinti, kad šitos dvi pastraipos tekste yra gana toli viena nuo kitos. Bet jos yra įdomios. Nes jie nori griežtinti bausmes. Automatiškai didės kalinių skaičius. Tada paimti tuos kalinius ir liepti jiems dirbti ("turi būti").

Čia tautininkai kalba apie valstybinių įmonių sukūrimą, kurių pagrindinė žaliava būtų įkalintieji. Ir kurių pagrindinis konkurencinis pranašumas būtų tas, kad "darbuotojai" privalo dirbti ir negali "išeiti iš darbo". Atsižvelgiant dar ir į tai, kad tautininkai taip pat siūlo išskirtinias sąlygas teisėsaugos darbuotojams – labai jau įdomios valstybės viziją jie turi.

Jų skyrius: Stipriai Lietuvai - stipri ekonomika

Trumpiausias skyrius iš visų. Ir kažin kodėl apie ekonomiką. Nes spangti apie tikrą tradicinę šeimą galima ištisais paragrafais, o va apie ekonomiką tai pritrūksta rašalo.
Užsienio investicijų skatinimo politika turi siekti investuojančių šalių įvairovės, o pirmenybė turi būti teikiama investicijoms, kurios sukuria Lietuvoje pridėtinę vertę ir stiprina jos tarptautinį konkurencingumą.
Įdomu, ar žemės paradvimą užsieniečiams tautininkai laikytų užsienio investicijų skatinimo politika?

Jų skyrius: Šeima

Tautininkų kozerinis skyrius. Tapatus Putino tradicinės šeimos naratyvui (Deja, bet tam naratyvui pritaria ir kiti TS – Tėvynės Sąjunga [4]). Net neįdomu prie šito skyriaus kabinėtis.
Atvirkščiai, Lietuva galėtų parodyti kelią iš beatodairiško individualizmo bei susvetimėjimo aklavietės ir kitiems, juolab, kad šeimos krizės padariniai Lietuvoje jaučiami ne mažiau, nei daugelyje kitų Europos valstybių
...
Tautininkų siekis – sudaryti sąlygas kilnios, taurios asmenybės ugdymui. Didžios asmenybės kelia tautos vertę, o tautos gerovė yra tiesiogiai susijusi su asmens gerove.
Mažins individualizmą, bet skatins išskirtinių asmenybių ugdymą.

Mano išvados

Nu ką. Vienintelis įdomesnes ir keistesnes išvadas pateikęs skyrius yra apie kalėjimus ir teisėsaugą. Kur tautininkai, mano manymu, siūlo kurti šiuolaikinį darbo stovyklų atitikmenį. O visi kiti skyriai daugmaž parodė tai, ko ir tikėjausi. Tautininkų sąjunga pagrindiniai principai yra nacionalizmas (vien pats pavadinimas. Nes gi "Tauta" == "Nacija") ir socializmas (Daug skatins, rems, finansuos, išmokės, suteiks, socialinė teisibė). Aš norėčiau jiems pasakyti:

– Ech jūs, nacionaliniai socialistai, nepatinka man jūsų principai.

Bet kažkaip tie du ilgi žodžiai kreipinyje neskamba, nors tu ką. Gaila, kad nėra jokio, tarkim, trijų skiemenų skambaus trumpo žodžio, kuris apjungtų šias dvi sąvokas: nacionalizmas ir socializmas. Ir, tarkim, dviejų skiemenų žodžio nusakyti asmeniui, kuris išpažįsta tas ideologijas.

[1] http://www.pinigukarta.lt/blog/kolumnistai/nupjauk-savyje-azuola-benzopjuklu
[2] http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vrk-itaria-klasta-tikrinant-patikslintus-parasus-rasta-dvirankiu-sprendimas-del-referendumo-atidetas-56-405158?cf=df
[3] http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState={%22impl%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22en%22}}
[4] http://leolenox.wordpress.com/2014/01/24/kaip-ts-lkd-rusijos-cara-myli/