2012 m. lapkričio 19 d.

Nelegalus programavimas

JAV kultūroje (subkultūroje?) yra toks posakis: „If guns are outlawed, only outlaws will have guns“. Toks posakis taip pat gali būti konvertuojamas ir, pavyzdžiui, įvairiems narkotikams. Jeigu alkoholis (Ei – čia irgi narkotikas) būtų nelegalus, tai jį gertų tik nusikaltėliai.
Pastarasis teiginys turbūt labiau artimesnis mūsų kultūrai. Šiaip labai įdomu, kaip tokis sąlygų (nusikaltimas VS nenusikaltimas) pokytis gali pakeisti tavo, kaip individo elgseną. Dar kas įdomu: kaip pakistų visa alkoholio eko-sistema? Nuo vartotojų iki gamintojų. Nuo perpardavinėtojų iki teisėsaugininkų.

Kadangi paskutiniu metu pernelyg daug programuoju (net kažkaip nelabai kita veikla užsiimu), tai, kad ir kokia ne į tema šio įrašo pradžia, bet tekstas čia bus apie programavimą.
Visai neseniai apturėjau įdomų pokalbį. Pokalbyje buvo išsakyta maždaug tokia mintis: „Ateityje gali būti, kad norėdamas programuoti, turėsi gauti kokią nors valstybinę ar tarptautinę licenziją. Ale kaip teisės, kad važinėti mašina“. Aš aišku norėjau pokalbį pasukti man daug įdomesne linkme: kas būtų jeigu programavimas taptų nelegalus? Kaip keistųsi visa industrija ir mūsų (tik mano?) gyvenimas. Nes kažkaip nesitiki, kad aš staiga nustočiau programuoti (čia tik dabar taip atrodo...).

Aišku, pokalbio dalyviams nė velnio nepatiko mano nesąmoningos klejonės, tai jie pasuko pokalbį atgal į realybes. Tačiau šitame bloge niekas manęs nesustabdys! Čia aš visiškas valdovas ir jokios socialinės normos ar savigarbos likučiai nesutrukdys man rašinėti totalias nesąmones. Ir visi trys skaitytojai (mano pačio RSS skaityklė; Google botas ir Bing botas) džiaugsis nauju turiniu.

Bet kokiu atveju: mano bandymas sukurti pasaulį, kur programavimas yra nelegalus.

Istorija

2014 m. ES, sekdama JAV pavyzdžiu, priima nutarimą, pagal kurį valstybinės IT sistemos tegali būti programuojamos tik valstybinių institucijų darbuotojų.

2014 m. Dėl žymiai griežtesnio ACTA pakaitalo priėmimo kyla didžiulės kibernetinių protestų bangos.

2015 m. Dėl su protestais susijusių kibernetinių atakų, buvo nuspręsta perimti ir pertvarkyti interneto tiekėjus į valstybines įmones. Paprastų gyventojų saugumo vardan.

2016 m. Siekiant užtikrinti vartotojų saugumą ir apsaugoti įvairių socialinių grupių (pvz.: religinių) teisę, orei ir be baimės būti paniekintam bei įžeistam, naudotis internetu, buvo sukurta darbo grupė skirta išspręsti „netolerantiško“ interneto problemas.

2016 m. Po tos darbo grupės prasidėjo didžiųjų IT paslaugų tiekėjų nacionalizavimas ir jų veiklos pertvarkymas.

2017 m. TCP/IP pakeičiamas saugesniu (lengviau kontroliuojamu) protokolu.

2018 m. Visas turinys (Pvz.: el. pašto serveris ar būsimasis MySpace atitikmuo) internete gali būti publikuojamas tik per valstybinius ir/ar valstybinių įmonių portalus.

2020 m. Bankrutuoja paskutinė privati įmonė vis dar bergždžiai bandžiusi tiekti bent jau kažkokias IT paslaugas.

2021 m. Įkurtos valstybinės jėgos struktūros, skirtos grynai nelegalios IT rinkos prevencijai. Vienas aršiausių tokios organizacijos pavyzdžių yra VPD.

2024 m. Pastebėjus labai kritusį IT paslaugų kokybės ir beveik neesamo progreso lygį, buvo nuspręsta, kad už tai atsakinga šešėlinė IT rinka. Buvo kardinaliai sugriežtintos bausmės.

2026 m. Po sėkmingos VPD infiltravimo operacijos buvo sulaikytas didžiausias šešėlinės IT rinkos nusikalstamas sindikatas.

2027 m. Įvykdyta pirma mirties bausmė už nusikaltimus susijusius su programavimu.

2030 m. Buvo rastas ir sustabdytas „II-asis internetas". Juo daugiausia naudojosi šešėlinės IT rinkos atstovai. „II-ojo interneto“ žlugimas sąlygoje trapios konkuruojančių nelegalios IT rinkos dalyvių taikos pabaigą. „II-ojo interneto“ buvo naivus naujojo interneto protokolo automatinio ryšio klaidų taisymo algoritmo spragos panaudojimas siųsti papildomus „II-ojo interneto“ duomenis. Naivus dėl to, kad kadangi perdavimą vis tiek kontroliavo valstybinės įstaigos, tai tebuvo tik laiko klausimas, kada šitas tinklas bus išaiškintas.

2035 m. kalėjimuose 5% kalinių sudaro programuotojai. 30% iš jų sėdi su programavimu nesusijusius nusikaltimus.

Veiksmo vieta

Bevardis didmiestis. 11 mln. gyventojų. Mieste veikia trys svarbios nelegalios IT organizacijos: rusų mafija, silicio slėnio sindikatas ir kažkas, kas atsakingas už III-ąjį internetą.

Mieste veikia bent jau keturi intranetai (lokalūs internetai).

Dargi mieste tariamai yra vienas iš svarbesnių, taip vadinamo III-asis interneto, padalinių.

Vietinė valdžia nupirkta.

Vietinės Policija nupirkta.

Rusų mafija

Pasinaudojusi amžiaus pradžioje Rusijoje išaugintais labai stipriais hakeriais, rusų mafija vienintelė iš seniau buvusių didesnių nusikalstamų organizacijų, kuri sugebėjo sėkmingai prie savo įprastinės veiklos (prekyba narkotikais, ginklais, žmonėmis) prijungti nelegalų programavimą.

Stipriausia ir gausiausia nelegali IT organizija mieste. Taip pat žiauriausia. Tiek miesto valdžia, tiek policija yra jos kišenėse.

Nelegalios IT rinkos prevenciją iš miesto policijos vis labiau ir labiau perimant VPD, rusų mafija daugiausiai nukraujavo. Visų pirma dėl to, kad buvo (ir vis dar yra) didžiausia ir elgėsi (vis dar elgiasi) įžūliausiai.

Kontroliuoja du miesto nelegalius intranetus.

Kai po vienos nakties buvo rasti keturi infiltruoti programuotojais apsimetinėjusių VPD pareigūnų lavonai, ši organizacija atsidūrė tarp dviejų ugnių. Iš vienos pusės spaudžia VPD. Iš kitos pusės – kinų triados. Su kinų triadomis kovojama dėl kitų, su IT nesusijusių nusikalstamų veiklų.

Silicio slėnio sindikatas

Organizacija sukurta iš esmės žlugus visam IT verslui. Pradžioje organizacijoje nemažą dalį sudarė naivūs silicio slėnyje veikusių įmonių programuotojai. Ypač valdančiuose sluoksniuose. Iš to ir kilo sindikato pavadinimas. Su dabartine veikla ir dabartiniais nariais jau nebeturintis daug ko bendra.

Iš pat pradžių jų programavimas buvo idėjinis. Buvo naudojamas kaip protestas prieš, anot jų, drakoniškus įstatymus, draudimus ir bausmes.

Gana greitai senoji organizacijos gvardija pasitraukė iš organizacijos veiklos. Didžiausi idealistai pasidavė patys teisėsaugai, nes manė tapsią kankiniais. Žiniasklaidai beveik nenušvietus įvykių arba juos nušveitus kitu kampu taip, kaip ir reikėjo manyti, neįvyko.

Apsukriausi gana greitai savo idealus iškeitė į šiltas vietas valstybinėse programavimo įmonėse ir/ar VPD. Kita mažiau sėkmingi pasitraukė iš programavimo su visam. Šiuo metu yra likę tik keli senieji dinozauras. Vienas iš jų vadovauja mieste veikiančiam silicio slėnio sindikatui.

Beje, nebuvo aptarta, kaip šita organizacija iš idealistų gvardijos patapo rimta nusikalstama organizacija. Taigi:

Smarkiai mažėjant senųjų jos narių skaičių, organizacija pradėjo vykdyti gana atvirą naujų narių priėmimo politiką. Taip organizacijoje atsirado nemažai tamsią praeitį turinčių veikėjų. Kuriems perėmus valdžia ir buvo pradėta tiekti nelegalias programavimo paslaugas finansiniais (tiesa nelabai švariais) tikslais.

Iš pat pradžių senieji nariai reiškė negausius protestus. Bet prasidėjus karui su naujai iškilusiais indų mafijos (kuri irgi iš esmės specializavosi tik nelegalaus programavimo srityje) atstovais, tie protestuotojai greitai suprato už nelegalias lėšas perkamos apsaugos ir amunicijos svarbą.

Karą prieš indų mafiją silicio slėnio sindikatas, beje, laimėjo. Po jo indai prarado beveik visas pozicijas ir šiuo metu yra viena iš mažųjų nusikalstamų organizacijų, rimtai neįtakojančių miesto gyvenimo.

III-asis internetas

Organizacija apie kurią beveik niekas nėra žinoma. Nežinoma nei kokia jų veikla, nei koks jos dydis, nei kokie jų tikslai. Daugiausia yra tik kalbos.

Kalbama, kad yra naujas tarpkontinentinis ryšys, kuris remiasi nauja technologija. Ir to tinklo niekaip negali susekti VPD. Tai, anot skeptikų, ir yra pagrindinis įrodymas, kad III-asis neegzistuoja.

Kaip ir reikia tikėtis, III-asis internetas ir po juo slypinti organizacija yra apaugusi gandais. Kurie svyruoja nuo to logiškesnių idėjų. Tokių kaip, kad tai VPD spąstai. Ar Iki visiškai absurdiškų. Pavyzdžiui, kad buvo iššifruotos tariamai rasto sudužusio ateivių erdvėlaivio technologijos.

Taip viskas ir būtų likę gandų lygmenyje, jeigu ne kelių pusiau atsitiktinių VPD reidų metu atrasti keisti keli kompiuteriai. Mokslininkai vis dar bando aiškintis jų paskirtį ir veikimo principus. Jie, beje, dar nesugebėjo tų dalykų pasileisti. Tačiau pasigirdo spėlionių, kad tai lyg ir yra kvantinis kompiuteris...

Vienas tokių reidų, kurių metu buvo rastas vienas iš šitų neaiškių kompiuterių, buvo atliktas mūsų aptariamame mieste.

Programavimo sąlygos

Programavimo sąlygos ir patys programuotojai yra gana smarkiai pakitę, jeigu lyginsime su amžiaus pradžioje buvusiais stereotipais. Ypač jeigu kalba eina apie nelegalia veikla užsiimančiuosius.

Visų pirma, patartina turėti kitą, oficialų darbą. Kitaip iškart atsidursi VPD taikinyje.

Antra. Esi tiesioginis kriminalinių organizacijų konfliktų dalyvis. Taigi, patartina dirbti programavimo patalpose, kurias saugo ginkluoti sargybiniai. Taip pat patartina nuolat turėti šaunamąjį ginklą.

Trečia. Tavo vadovai yra ir šilto, ir šalto matę užsigrūdinę nusikaltėliai. Programavimo klaidos gali brangiai kainuoti...

Ketvirta. Tu esi už įstatymo ribų. Tu esi nusikaltėlis. Tu jau peržengei tą ribą vienoje sankryžoje – gali ir kitose...

Penkta, kiekvienas tavo bendradarbis gali būti VPD agentas. Tiesioginis arba užverbuotasis, siekiantis sumažinti savo būsimos bausmės kiekį. Kitaip sakant – stukačius. Negali niekuo pasitikėti ir patartina veikti greitai, kai išsiaiškini, kad kažkas ne taip.

4 komentarai:

 1. Užskaitau :) kaip programuotojas programuotojui linkiu, kad ateityje atsidurtume toj pačioj mafijinėj IT struktūroj :)

  AtsakytiPanaikinti
 2. Atsakymai
  1. Ačiū. Anksčiau nežinojau, ką reiškia "tl;dr". Dabar gi paieškojau internete ir sužinojau. Nuoširdžiai linkiu, kad viskas jums gerai sektųsi ir pan.

   Panaikinti
 3. Na va, dabar kokio nors departamento darbuotojui beliko tik perrašyti čia pateiktas veiklos gaires ir pasiimti premiją už triūsą:)

  AtsakytiPanaikinti